Bewindvoerders en Curatoren
Correspondentieadres:
Postbus 44
8470 AA Wolvega
Bezoekadres:
Hoofdweg 163-B
8474 CD Oldeholtpade
T 085 - 7920229
E info@integrabewindvoering.nl
W www.integrabewindvoering.nl
IBAN:NL92ABNA0538335033
BIC:ABNANL2A
BTW 822928991B01
KvK 50786377
Rechtsvorm: VOFIndien u beschermingsbewind of curatele voor uzelf of voor iemand anders wilt aanvragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek, waarbij u vrijblijvend meer informatie kunt krijgen over beschermingsbewind, curatele, kosten en de aanvraagprocedure. Dit gesprek voeren wij het liefst bij de persoon thuis. Het kan natuurlijk ook bij ons op kantoor.


Als tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat beschermingsbewind of curatele in uw situatie de juiste keuze is kunnen wij namens u een verzoek tot onderbewindstelling of curatele indienen bij de kantonrechter. Met het invullen van de benodigde formulieren helpen wij u.


Naar aanleiding van het opgestelde verzoekschrift zal de kantonrechter bepalen of er een zitting moet komen. Bij een verzoek tot onder curatelestelling zal er altijd een zitting plaatsvinden. Na de uitspraak nodigen wij u uit om de financiële stukken aan ons over te dragen.