Bewindvoerders en Curatoren
Correspondentieadres:
Postbus 44
8470 AA Wolvega
Bezoekadres:
Hoofdweg 163-B
8474 CD Oldeholtpade
T 085 - 7920229
E info@integrabewindvoering.nl
W www.integrabewindvoering.nl
IBAN:NL92ABNA0538335033
BIC:ABNANL2A
BTW 822928991B01
KvK 50786377
Rechtsvorm: VOFBewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is bedoeld om de financiƫle belangen te behartigen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden niet zelf toe in staat zijn. Bij bewindvoering gaat het alleen maar over het geld en de goederen. De persoon mag niet meer zelf beslissen over zijn of haar financiƫle belangen. De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag als 'eigen budget' overgeboekt op een aparte 'leefgeldrekening'. Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren.

Het aanvragen van beschermingsbewind kan worden gedaan door de persoon zelf, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Ook degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd (als de betrokkene minderjarig is) of stiefouder, kan de maatregel vragen.

Daarnaast kan het openbaar ministerie en de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt bewindvoering aanvragen. Instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden kan tevens worden verzocht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de persoon woonplaats heeft. Een zogenaamd schuldenbewind wordt gepubliceerd in het curatele- en bewindsregister. Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder "curatele, bewind en mentorschap" van het Ministerie van Justitie.