Bewindvoerders en Curatoren
Correspondentieadres:
Postbus 44
8470 AA Wolvega
Bezoekadres:
Hoofdweg 163-B
8474 CD Oldeholtpade
T 085 - 7920229
E info@integrabewindvoering.nl
W www.integrabewindvoering.nl
IBAN:NL92ABNA0538335033
BIC:ABNANL2A
BTW 822928991B01
KvK 50786377
Rechtsvorm: VOFTarievenKlik op onderstaande link om onze tarieven te bekijken.


Overzicht tarieven Integra Inkomensbeheer 2019


Overzicht tarieven Bewindvoering, Mentorschap en Curatele 2019 


Bovengenoemde bedragen zijn vaste tarieven. Het is mogelijk om voor andere werkzaamheden extra gelden in rekening te brengen, bijv. voor het inwinnen van juridisch advies, een woningontruiming en gemaakte reiskosten. De kosten van meerderjarigenbewind en curatele worden door de rechter bij het uitspreken van het bewind vastgesteld en deze worden jaarlijks geïndexeerd. De door de rechter vastgestelde tarieven van Integra Bewindvoering en Inkomensbeheer zijn gebaseerd op het lidmaatschap van de Branchevereniging voor Professionele Beschermingsbewindvoerders en Inkomensbeheerders ( BPBI ).